AbbVie

Internetová poradňa

Prihlásiť / Registrovať

I. interná klinika LF UP JŠ a FN L. P. Košice

MUDr. Mária Zakuciová

Trieda SNP 1, 04001 Košice

MUDr. Laura Gombošová PhD.

Tr. SNP 1, 04001 Košice