AbbVie

Internetová poradňa

Prihlásiť / Registrovať

Registrácia

Meno:
Priezvisko:
E-mail:
Heslo:
Heslo (kontrola):

Odoslaním vyslovene súhlasím s tým, aby moje identifikačné a adresné osobné údaje, ktoré som uviedol v tomto formulári boli v plnom rozsahu spracované spoločnosťou AbbVie, s.r.o., Karadžičova 10, Bratislava 2, IČO: 46640231 ako prevádzkovateľom, a to za účelom ponúkania služieb a produktov správcu, vedeckého a štatistického spracovania týchto údajov, všetko na 2 roky od udelenia súhlasu. Súhlas rovnako zahrňuje zasielanie informácií prostriedkami elektronickej komunikácie, tj. napr. e-mailom, telefónom a internetom.

Ďalej prehlasujem, že údaje uvedené v registrácii som poskytol/poskytla spoločnosti AbbVie, s.r.o. dobrovoľne a že som v zmysle zákona č.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, riadne informovaný/á.